Jogi nyilatkozat


A honlapon található képi és szöveges tartalom a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja. A honlap tulajdonosa és szerkesztője fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és publikálásával kapcsolatos jogot, így előzetes, írásos hozzájárulásuk nélkül tilos a webfelület egészének, avagy szöveges és képi részeinek bármilyen módon történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntetőjogi következményeket von maga után. A weboldal tulajdonosa és szerkesztője fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett, linkkel hivatkozott, egyéb természetes vagy jogi személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a weboldal tulajdonosát és szerkesztőjét semmilyen felelősség nem terheli.